CBF-Erkenning en ANBI-Aanmerking

Stichting Oppepper4all is aangemerkt als ANBI en is door het CBF erkend als Goed Doel:

Wensstichting Oppepper4all heeft in haar jubileumsjaar erkenning en toestemming gekregen zich een ERKEND GOED DOEL te mogen noemen. 

"Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken Goede Doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat Goede Doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht".

Organisaties die goed en transparant functioneren zijn nodig voor een duurzame ontwikkeling en dragen bij aan maatschappelijke winst.

Wij zullen onze status als Erkend Goed Doel met zorgvuldigheid en trots uitdragen.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers. 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
Erkenning onder nummer: 816086813 
Greenwish duurzame initiatieven 
Movisie sociale zorg en burgerparticipatie
KvKoophandel Utrecht nummer30216818

Doelstelling:
Het verzorgen van een moment van aandacht en vreugde aan de chronisch zieke mens en hun sociale omgeving; zie statuten

Beleidsplan: 2013 tot 2018:
1) het gefaseerd verhogen van de jaarlijkse individuele wensvervullingen;
2) het samenwerken met gelijksoortige organisaties in de verwenzorg/welzijnszorg;
3) het uitrollen van het landelijk netwerk met zelfstandig opererende afdelingen;
4) het bevorderen van aandacht voor de chronisch zieke mens en mantelzorgers.
5) het- naast de wensvervulling- onderzoeken van toegevoegde waarde voor steun aan de doelgroep.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk;
Projectadviseurs zullen in verhouding tot hun inzet en geleverde prestaties worden beloond;
Iedere werkzaamheid moet in relatie staan tot het geleverde en tot de missie en visie van Oppepper4all.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Activiteiten worden in de vorm van wensvervullingen op de website vermeld; wij streven naar vermelding binnen 1 maand.
Per wensvervulling wordt er een doorlopend projectnummer, datum en voornaam toegevoegd. Ondersteuners worden genoemd. 
Uitzondering van vermelding zijn wensvervullingen waarvoor geen toestemming tot publicatie is verleend; deze kunnen worden opgevraagd.

Financiele verantwoording:
Jaarverslag en jaarrekening worden binnen vijf maanden op de website gepubliceerd en zijn op aanvraag ten kantore verkrijgbaar. Zie ook de verslaglegging zoals bij het Centraal Bureau Fondsenwerving gedeponeerd:  http://www.cbf.nl/Instelling/5702/Oppepper4all-Wensstichting

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting