Algemene informatie

Zie bij contact voor een compleet overzicht.

Dagelijks Bestuur
De leden van het Bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning anders dan voor de Stichting gemaakte onkosten;
​niemand ontvangt giften of geschenken die hen niet toekomen in de uitoefening van genoemde functies. 

Het Bestuur bestaat uit:

Gerard Berentsen NRE -Voorzitter (uitvoerend), Oprichter, gepensioneerd, geen nevenfuncties
(herkiesbraar 2018)

Peter Kragtwijk Ing. -Penningmeester, werkzaam Food Processing Industry, geen nevenfuncties
(herkiesbaar 2018)

Jolanda van Rooij   - Secretaris, niet werkzaam. geen nevenfuncties      
(vacature/aftredend 2018) 

----------------------------------------------------------------------------------------

​Dr. Fons Fonteijn  - Marketing & Fondsenwerving, adviseert het Bestuur onbezoldigd.

E-mail: bestuur@oppepper4all.nl  en fondsenwerving@oppepper4all.nl  

Directe telefoonnummer 0294-777728 (kantooruren)

Rekeningnummer: 

NL90ABNA0527065803

T.n.v. Wensstichting Oppepper4all, Abcoude (Gemeeente De Ronde Venen) 

Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht
Nr: 30216818

ANBI fiscaal nummer: 816086313 sinds 2008.

CBF erkend sinds november 2016

Downloads:

Bekijk hier de poster van Oppepper4all 

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting