Directeur St. Droomwens gebruikt gelden voor eigen gewin

Vandaag, 29 november 2018,  is door de FIOD bekend gemaakt dat de directeur van Stichting DroomWens gearresteerd is wegens het gebruik van donateursgeld voor privédoeleinden. Oppepper4all heeft geen enkele relatie met deze Stichting noch met andere wensorganisaties specifiek voor kinderen. 

Wij willen al onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers op het hart drukken dat dit bij O4all niet kan gebeuren. Wij zijn namelijk erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om deze erkenning te mogen dragen moet onze organisatie aan een vele verplichtingen voldoen:

Bij ons kan niemand geheel zelfstandig betalingen verrichten. Er moet altijd één andere collega belast met financien op de hoogte zijn en meekijken. De penningmeester heeft altijd de laatste check.
Van elke betaling leggen onze medewerkers verantwoording af die op hun beurt weer verantwoording voor de betalingen afleggen aan het Bestuur. 
Uiteraard laten we onze financiën controleren door een administratiekantoor en worden we regelmatig gecontroleerd door toezichthouder CBF. Bovendien maken we onze financiële situatie openbaar in de jaarverslagen op onze website en via het CBF-register.

Oppepper4all heeft integriteit en de juiste impact zeer hoog in het vaandel en geeft donateurs de garantie dat hun geld veilig wordt verwerkt en goed terecht komt, namelijk 100 % bij het doel waarvoor wij opgericht zijn. 

Namens het Bestuur Oppepper4all
Gerard Berentsen-voorzitter
Belt u mij gerust 0294-777728.

 

 

 

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting