Doelstelling, Missie, Visie en Strategie

 

DOELSTELLING, MISSIE, VISIE, STRATEGIE 

Doelstelling:

Het geven van aandacht en vreugde aan chronisch zieken en hun sociale omgeving.

Missie:
Een bijdrage leveren aan de mentale energie van een langdurig ziek kind of volwassene en het daaraan verbonden gezin.
Onze vrijwilligers vervullen een ultieme, immateriële wens tijdens een wensdag vol blijheid en ontspanning. 
Even niet aan ziek-zijn denken en kracht opdoen voor een vaak onzekere toekomst.

Ook belangrijk zijn daarbij de voorpret, daadwerkelijke beleving en de herinnering, vastgelegd in een privé fotoalbum.
O4all werkt samen met vele (welzijns-)organisaties en bedrijven om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wensen worden vervuld.
Er is bewust voor een laagdrempelige aanvraagprocedure gekozen zodat iedereen, die een ander een wensdag gunt, deze ook kan aanvragen.

Visie:
Langdurige ziekte vraagt veel doorzettingsvermogen en energie. De behandelingen, de ziekenhuisopnames, de onzekerheid en spanning binnen een gezin/familie vraagt van iedereen een extra inspanning. Wordt hij of zij weer beter? Wat zal de toekomst brengen? Allemaal onzekerheden waarin een Oppepper zeer welkom is en bijdraagt aan de mentale gesteldheid van wensontvanger en de sociale omgeving. Eén dag geen sores!

Strategie:
Het te volgen beleid en de strategie zijn vastgelegd in een nota die door het Bestuur wordt vastgesteld en regelmatig wordt bijgesteld. 
De strategie is een vast agendapunt tijdens bestuursvergaderingen en is aan verbeteringen en voortschrijdend inzicht onderhevig.

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

"Beheerste groei"

Voortdurende optimalisering, verbetering en vernieuwing van de organisatie;

Uitbreiding van het huidige aantal wensvervullingen met behoud van het O4all gedachtengoed;

Samenwerking met andere fondsenwervende organisaties, bedrijven en instellingen en

Gefaseerde landelijke uitrol om aan de vele wensaanvragen uit het hele land te kunnen voldoen.

 

 

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting