Nog eenmaal terug naar mijn mooie Terschelling

Iemke (88 jr) uit Hoogeveen

Sponsor: 
Dr. C.J. Vaillant Fonds

De heer is inmiddels overleden, deze reportage mag van zijn naasten ter nagedachtenis blijven staan.

Op 9 november j.l. werden mijn vrouw, twee dochters en ikzelf opgehaald door een rolstoelbus van de Stichting Oppepper4all. Dit alles op voordracht van Treant Bilderdijk in samenwerking met bovengenoemde Stichting. Het weer leek eerst niet zo heel mooi, maar gaandeweg de rit werd het helder en klaarde het helemaal op. De rit vraagt u zich af,  ja de rit naar Harlingen. Dit was naar aanleiding van diverse opmerkingen mijnerzijds over mijn periode op het eiland Terschelling, waar ik geweldige mooie herinneringen aan had. U vraagt zich misschien af hoe kom je nou op Terschelling? Wel mijn moeder was een geboren Terschellingse, en iedere vakantie vanaf dat ik mij kan herinneren brachten wij al door op Terschelling bij mijn grootouders in het dorp Oosterend. En in de laatste periode van de oorlog 40-45 hebben mijn ouders mij naar het eiland gestuurd omdat er te weinig eten was voor het hele gezin. Mijn broer ging naar een oom en tante in Koog a/d Zaan. En mijn zuster bleef bij vader en moeder in Delft. Dus het eiland was voor mij niet onbekend. Ik ging daar ook naar de MULO. Na mijn diensttijd werd mijn oom Albert ziek en na een operatie eerst niet in staat het boerenbedrijf te runnen. Ik was altijd al in de vakanties bezig met het boerenleven en vond dat ook fijn om te doen. Dit was mijn kans om dat weer te gaan doen nu mijn oom dat zelf niet meer kon. Zo werd ik dus in 1950 eilandbewoner. Er was veel verenigingsleven op het eiland. Zo ook de fanfare Jubal, waar ik lid van werd. Op een gegeven moment vroeg de evangelist dhr Biemond, zou je er niets voor voelen een drumband op te richten? In Delft was ik ook lid van de drumband Exelsior waar ik dus het trommelen geleerd had. Ik vond dat een heel leuk idee. Biemond zorgde voor het aanschaffen van het nodige materiaal. En zo werd de drumband opgericht en als dank daarvoor stond bij onze aankomst op Terschelling het muziekkorps ons op te wachten. Op het moment dat er gezegd werd dat dit voor mij was, schoot ik wel even vol. Ontroerend was dat. Je hebt zoveel herinneringen daar, dat de tijd eigenlijk tekort was om alles nog eens te zien. Niettemin alles bij elkaar was het een geweldige happening.

Hiervoor ben ik Stichting Oppepper4all, de vrijwilligers en Edith van der Tol tot in het diepst van mijn hart zeer dankbaar!

Wensnummer: 18540

 

Met medewerking van: 

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting