Wensen

Jacqueline (77jr) uit Tilburg
Bo (19jr) uit Ritthem
Gepke (68jr) uit Sint Jacobiparochie
Thomas (20jr) uit Alblassserdam

Welzijnsorganisatie zet zich in voor chronisch zieke mensen én hun sociale omgeving in Nederland.

Wie geef jij de kracht van een dag?

Een samenleving waarin iedereen telt, een inclusieve maatschappij.

Een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf. Er zijn fysieke drempels en minstens zo confronterend zijn sociale drempels. 

Wij willen een circulaire samenleving met duurzaam inzetbare middelen waarin iedereen contact kan maken en kan participeren.

Ook als je een chronische ziekte hebt. Dat is onze wens!

Namens ons wensteam,
Gerard en Lineke Berentsen
Wensvervullers & oprichters O4all

 

CBF Erkenningspaspoort

O4all geeft de zieke mens aandacht en vreugde om het ziek-zijn te kunnen dragen.

InfoSinds 13 juli 2006 

Dit willen we oplossen

O4all vervult een ultieme wens voor een (ernstig) chronisch ziek persoon waarbij de sociale omgeving (mantelzorgers/familie) ook meegeniet van een dergelijk verwenmoment. De maatschappij zijn wij met elkaar, dat schenkt de zieke aandacht, vreugde en kracht om het leven aan te kunnen en (veer)kracht op te doen. .

Dit is waar we trots op zijn
De organisatie en haar vrijwilligers ondersteunen en helpen mensen van ALLE leeftijden en stellen verder geen voorwaarden aan soort van ziekte, levensverwachting e.d. Ieder mens zijn wens is ons dna en motto. Trots zijn wij op de vrijwilligers waarvan velen soms 10 jaar bij O4alll werken.

Dit willen we bereiken
Het vervullen van deze wens geeft aan zowel de ontvangers als de uitvoerenden kracht en zingeving. De wensdag en opeenvolgende bezoekjes vermogen de eenzaamheid, de verschraling in de maatschappij en de anonimisering te verbreken. O4all inspireert en verbetert de sociale cohesie.
 
Dit gaven we uit in 2017  €45.191
 
Maatschappelijk doel 76%
  • Wervingskosten18%
  • Kosten administratie en beheer7%
Zo bereiken we ons doel
  1. Het vervullen van een ultieme, persoonlijke wens
  2. Het realiseren van een fotoalbum van de wensdag
  3. Het inspireren en geven van voorlichting
  4. In voorkomende gevallen het realiseren van een film van de wensdag
  5. Het inspireren van mensen om anderen te helpen en het geven van voorlichting door heel Nederland

Welzijnsorganisatie vervult persoonlijke wensen van chronisch zieke mensen van ALLE leeftijden met hun sociale omgeving.   

Help ons met het vervullen van bijzondere wensen en schenk eenmalig €3-- en SMS 'oppepper' naar 4333. 

Wensstichting Oppepper4all is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI en is door het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF erkend als Goed Doel.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting