pepper-icon-image

Over ons

Tijdens haar werk als wijkverpleegkundige voornamelijk in de provincie Utrecht, bemerkte Lineke Steenhuis Geertsema de verschraling in de zorg. Ze besloot, samen met haar echtgenoot tijdens hun vervroegde pensionering en vanuit een bepaalde levensbeschouwing en levensvisie, daar wat aan te gaan doen.

Een goede gezondheid is het allerbelangrijkst. Maar het leven bestaat niet alleen uit verpleegtechnisch handelen en “bad, brood en bed”. Je wilt ook wel eens ergens naar kunnen uitkijken en daaruit kracht opdoen. Even weg van het ziek-zijn en elkaar- als gezin, familie en vrienden- op een andere wijze (bezig) zien.

Die kracht willen wij de zieke mens graag meegeven. Zodat wij de wereld samen een beetje leuker maken. En ons verenigen in wat ons als mensheid bindt.

Lineke Berentsen-Steenhuis en Gerard Berentsen, oprichters O4All

Bekijk hier onze folder “Wie geef jij de kracht van een wensdag!

Beter maken kunnen wij niemand, wél iemand zich beter laten voelen.

pepper-icon-image

Doelstelling, Missie, Visie, Strategie

Doelstelling:

Het geven van aandacht en vreugde aan chronisch zieken en hun sociale omgeving.
Missie:
Een bijdrage leveren aan de mentale energie van een langdurig ziek kind of volwassene en het daaraan verbonden gezin. Onze vrijwilligers vervullen een ultieme, immateriële wens tijdens een wensdag vol blijheid en ontspanning. Even niet aan ziek-zijn denken en kracht opdoen voor een vaak onzekere toekomst. Ook belangrijk zijn daarbij de voorpret, daadwerkelijke beleving en de herinnering, vastgelegd in een privé fotoalbum. O4all werkt samen met vele (welzijns-)organisaties en bedrijven om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wensen worden vervuld. Er is bewust voor een laagdrempelige aanvraagprocedure gekozen zodat iedereen, die een ander een wensdag gunt, deze ook kan aanvragen.


Visie:

Langdurige ziekte vraagt veel doorzettingsvermogen en energie. De behandelingen, de ziekenhuisopnames, de onzekerheid en spanning binnen een gezin/familie vraagt van iedereen een extra inspanning. Wordt hij of zij weer beter? Wat zal de toekomst brengen? Allemaal onzekerheden waarin een Oppepper zeer welkom is en bijdraagt aan de mentale gesteldheid van wensontvanger en de sociale omgeving. Eén dag geen sores!

Strategie:

Het te volgen beleid en de strategie zijn vastgelegd in een nota die door het Bestuur wordt vastgesteld en regelmatig wordt bijgesteld. De strategie is een vast agendapunt tijdens bestuursvergaderingen en is aan verbeteringen en voortschrijdend inzicht onderhevig.

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

“Beheerste groei”
Voortdurende optimalisering, verbetering en vernieuwing van de organisatie; Uitbreiding van het huidige aantal wensvervullingen met behoud van het O4all gedachtengoed; Samenwerking met andere fondsenwervende organisaties, bedrijven en instellingen en Gefaseerde landelijke uitrol om aan de vele wensaanvragen uit het hele land te kunnen voldoen.

pepper-icon-image

Dagelijks bestuur

De leden van het Bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning anders dan voor de Stichting gemaakte onkosten. Niemand ontvangt giften of geschenken die hen niet toekomen in de uitoefening van genoemde functies.

Het bestuur bestaat uit:

  • Martien Spanjers – voorzitter (herkiesbaar 2026)
  • Jac van Aert – penningmeester (herkiesbaar 2026)
  • Claudia van de Sanden – secretaris (herkiesbaar 2026)
  • José Pijnenborg – bestuurslid (herkiesbaar 2026)

Ere-leden (en oprichters wensstichting Oppepper4all):

  • Lineke Berentsen-Steenhuis Geertsema – BIG
  • Gerard Berentsen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wij zijn aangesloten bij ANBI en CBF.

Hier vindt u onze jaarrekeningen.

Wij zijn bijzonder trots dat wij per jaar zo'n 100 wensen vervullen met enthousiaste en onbetaalde vrijwilligers.

pepper-icon-image

Contact

Secretariaat / Luister & helplijn 06-22017223
Voor een luisterend oor of voor advies vanwege een reguliere wensaanvraag
(check/quickscan).

Bezoek op afspraak:
Hoofdkantoor Haaren (N.Br.)

Rekeningnummer:
NL90ABNA0527065803
T.n.v. Wensstichting Oppepper4all te Haaren (N.Br.)