pepper-icon-image

Wens aanvragen

Bel voor een eerste check vooraf gerust met onze informatielijn: 06-22017223 (werkdagen 11:00 tot 16:00 uur).
Check ook altijd even onze algemene criteria onderaan deze pagina.

Gegevens aanvrager

Mag de wensontvanger van de aanvraag in kennis worden gesteld?

Deze oppepper is bestemd voor:


Heeft deze persoon wel eens eerder een wens ontvangen?

Foto van de wensontvanger:
Is de wens urgent i.v.m. met een levensbedreigende situatie?
 

In dit formulier kunt u de ultieme of laatste wens van een chronisch ziek persoon uit uw omgeving indienen. Indien de wens voldoet aan de criteria, dan doet wensstichting Oppepper4all haar best om deze te realiseren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, zie onze Algemene Voorwaarden.

De Stichting O4all houdt zich het recht voor om een ingediende wens niet te honoreren als de wens niet in lijn is met onze visie en kernwaarden. De Stichting is daarover geen uitleg verschuldigd.


Algemene criteria

 • De wens kan door iedereen worden aangevraagd voor iemand met een chronische ziekte.
 • Leeftijd, aard van de ziekte en levensverwachting spelen hierbij geen rol.
 • De wens moet een ‘speciaal karakter’ hebben. Het gaat om een beleving, iets wat niet door jezelf of je omgeving gerealiseerd kan worden.
 • De wensontvanger dient de wens te kunnen begrijpen en te kunnen beleven.
 • Hij/zij is redelijk mobiel en kan vervoerd worden in een personenauto of (rolstoel)bus.
 • Hij /zij heeft in het verleden geen wens of dienst van ons of van een andere wensstichting ontvangen.
 • De volgende aanvragen kunnen wij om diverse redenen helaas niet in behandeling nemen:
  • Aanvragen voor meerdere dagen of overnachting(en).
  • Aanvragen die niet in Nederland uitgevoerd kunnen worden.
  • Aanvragen voor materiële zaken.
  • Aanvragen met betrekking tot Youtubers.
  • Aanvragen voor een luchtballonvaart.
  • Aanvragen met betrekking tot de Efteling.
  • Aanvragen met betrekking tot Formule 1.
  • Aanvragen met betrekking tot popconcerten.
  • Aanvragen voor groepen groter dan 5 personen.
  • Aanvragen waarvoor medische begeleiding van ons nodig is.
  • Aanvragen waarbij ontvanger niet instemt met publicatie op onze website en/of Facebook pagina.
 • Aanvragen die binnen onze criteria vallen worden intern getoetst op uitvoerbaarheid, waarna wordt teruggekoppeld of we de wens al dan niet in behandeling nemen.
 • Voor wensen die in behandeling worden genomen volgt altijd een telefonische intake voor extra informatie.

Wensen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, zullen niet in behandeling worden genomen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan om bij twijfel vooraf een telefonisch check te doen en vooral de spelregels goed door te nemen.
Bel voor een eerste check vooraf gerust met onze informatielijn: 06-22017223 (werkdagen 11:00 tot 16:00 uur)

Aan besproken verwenmomenten en andere diensten kunnen geen rechten worden ontleend en zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking van vrijwilligers en kunnen wegens overmacht afgelast cq verplaatst worden.

De Stichting ontvangt graag een paar foto’s en een kort verslag van de gerealiseerde wens. Deze informatie kan worden gebruikt voor mediadoeleinden om aandacht voor de Stichting te vragen. Dit gebeurt in overleg met de aanvrager. Wij realiseren ons dat foto’s niet altijd mogelijk zijn. Een schriftelijk verslag volstaat dan.