Maria heeft een heerlijke tocht in luxe limousine met chauffeur gemaakt

Eerst heeft zij vanuit het verpleeghuis haar nicht thuis in Amsterdam opgehaald.

Daarna wordt doorgereden naar de Jordaan waar Maria is geboren en getogen.

Zij ziet nog een keer haar ouderlijk huis en rijdt met haar nicht naar een andere nicht in Alkmaar.

De drie nichten zijn de laatsten van hun generatie.

Terwijl zij samen lunchen wacht de chauffeur trouw en geduldig voor de deur.

Geheel verzadigd brengt hij Maria en haar nicht weer naar huis.

Moe maar stralend komt Maria aan.

Het was een heerlijke dag.!’

Hartelijke groet,

Uco Koopmans

Geestelijk Verzorger Cordaan