Een wens opgeven, voorwaarden en privacy verklaring

In het formulier onderaan deze pagina kunt u de ultieme of laatste wens van een chronisch ziek persoon uit uw omgeving indienen. Indien de wens voldoet aan de criteria, dan doet wensstichting Oppepper4all haar best om deze te realiseren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, zie onze Algemene Voorwaarden.  

Algemene criteria om een wens of dienst aan te vragen zijn:

De wens of dienst kan door iedereen worden aangevraagd voor iemand met een chronische ziekte w.o. MS, kanker, ALS, hart en vaatziekten, reuma enz.
Leeftijd, aard van de ziekte en levensverwachting spelen hierbij geen rol, wel de financiele situatie in geval van het leveren van zaken. 
De wensontvanger dient de wens te kunnen begrijpen en te kunnen beleven.
Hij/zij is redelijk mobiel en kan vervoerd worden in een personenauto.
De wensontvanger woont in Nederland.
Aanvragen voor het bijwonen van evenementen zoals voetbal, tennis of popconcerten dienen rechtstreeks bij de betreffende Foundations te worden ingediend. Zie Ajax- en/of Feyenoord Foundation, deze zijn speciaal voor u opgericht.
Hij /zij heeft in de afgelopen vijf jaar geen wens of dienst van een andere wensstichting ontvangen.

De OppepperWENS:
Het is een bijzondere, persoonlijke en allerliefste wens en kan door de Stichting in één dag(deel) in Nederland vervuld worden. 
Zonder onze tussenkomst kan de wens niet door de aanvrager(s) zelf of hun sociale omgeving worden vervuld.

De OppepperZAAK:
Dit zijn kleine, praktische zaken waarvoor u bij een ander/instelling/gemeente of organisatie niet terecht kunt. Deze zijn gebruikt of nieuw en worden tegen een geringe vergoeding ter beschikking gesteld. Denk daarbij aan een tv, mobiel, rollator, schutting in de tuin, klein meubulair enz. Waarde max. €300--  

De OppepperSTEUN: 
U heeft uw wensdag gehad en samen vinden wij dat u nog wel enige morele steun in welke vorm dan ook kunt gebruiken. U kunt dit zelf aangeven en hoeft hiervoor niet opnieuw een aanvraagformulier in te vullen. De betreffende wensvervuller loopt dan enige tijd met u mee als 'luisterend oor' of praktische steun.

De OppepperDOG:
Wij komen op gezette tijden met onze hond/konijn of ander dier aan en blijven een uurtje voor gezelligheid en vertier. Ook is het mogelijk om kleine Oppepperzaken aan te schaffen zoals snoezelapparatuur, muziekinstrumenten, cd/radio e.d. Waarde max €300,--.

Aan besproken verwenmomenten en andere diensten kunnen geen rechten worden ontleend en zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking van vrijwilligers en kunnen wegens overmacht afgelast cq verplaatst worden.

Privacy verklaring
O4all respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De website is beveiligd, kijkt u naar het slotje. 
Wij gebruiken uw gegevens om aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. O4all zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verschaffen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw wensen en/of georganiseerde bijeenkomsten. Na afloop van de wens worden de medische gegevens vernietigd.
Indien u vragen mocht hebben over de privacy verklaring van O4all, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oppepper4all.nl. Onze kantoormedewerkers helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

 

 

Gegevens aanvrager
Deze oppepper is bestemd voor

Staat u op Facebook, wilt u ons dan liken?

De met een * aangeven velden zijn verplichte velden.

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting