Een wens opgeven, voorwaarden en privacy verklaring

In het formulier onderaan deze pagina kunt u de ultieme of laatste wens van een chronisch ziek persoon uit uw omgeving indienen. Indien de wens voldoet aan de criteria, dan doet wensstichting Oppepper4all haar best om deze te realiseren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, zie onze Algemene Voorwaarden.  De Stichting O4all houdt zich het recht voor om een ingediende wens niet te honoreren als de wens niet in lijn is met onze visie en kernwaarden. De Stichting is daarover geen uitleg verschuldigd. 

Algemene criteria om een wens of dienst aan te vragen zijn:

De wens of dienst kan door iedereen worden aangevraagd voor iemand met een chronische ziekte w.o. MS, Kanker, ALS, Hart en vaatziekten, Reuma enz.
Leeftijd, aard van de ziekte en levensverwachting spelen hierbij geen rol, wel de financiele situatie in geval van het leveren van diensten en zaken. 
De wensontvanger dient de wens te kunnen begrijpen en te kunnen beleven.
Hij/zij is redelijk mobiel en kan vervoerd worden in een personenauto.
De wensontvanger woont in Nederland; de wens wordt in Nederland vervuld.
Aanvragen voor het bijwonen van evenementen zoals voetbal, tennis of popconcerten dienen rechtstreeks bij de betreffende Foundations te worden ingediend. Zie Ajax- en/of Feyenoord Foundation, deze zijn speciaal voor u opgericht en zitten dichtbij de bron.
Hij /zij heeft in de afgelopen tien jaar geen wens of dienst van ons of van een andere wensstichting ontvangen.

De OppepperWENS:
Het is een bijzondere, persoonlijke en allerliefste wens en kan door de Stichting in één dag(deel) in Nederland vervuld worden. 
Zonder onze tussenkomst kan de wens niet door de aanvrager(s) zélf of hun sociale omgeving worden vervuld. Een wens vervullen wij het liefst met elkaar.

De OppepperDOG:
Wij komen op gezette tijden met onze hond/kat of ander dier bij instellingen of particulieren aan en blijven een uurtje voor gezelligheid en een luisterend oor. Daardoor is het mogelijk tijdens dat gesprek om kleine Oppepperzaken aan te schaffen zoals snoezelapparatuur, muziekinstrumenten, cd/radio, tv, telefoon, klein meubilair zodat met een kleine investering er een groot verschil gemaakt kan worden, zeker voor bedlegerige zieken. (Waarde max €300,--.)

De OppepperZAAK:
Dit zijn kleine, praktische zaken waarvoor u bij een ander/instelling/gemeente of organisatie niet terecht kunt. Deze zijn gebruikt of nieuw en worden tegen een geringe vergoeding ter beschikking gesteld. Denk daarbij aan een tv, mobiel, rollator, schutting in de tuin, klein meubilair enz. Waarde max. €300-- 

De OppepperSTEUN
U heeft uw wensdag gehad en u vindt dat u nog wel enige morele steun in welke vorm dan ook kunt gebruiken. U kunt dit zelf aangeven en hoeft hiervoor niet opnieuw een aanvraagformulier in te vullen. De betreffende wensvervuller loopt dan enige tijd met u mee als 'luisterend oor' of praktische steun.

Aan besproken verwenmomenten en andere diensten kunnen geen rechten worden ontleend en zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking van vrijwilligers en kunnen wegens overmacht afgelast cq verplaatst worden. De Stichting ontvangt graag een paar foto’s en een kort verslag van de gerealiseerde wens. Deze informatie kan worden gebruikt voor mediadoeleinden om aandacht voor de Stichting te vragen. Dit gebeurt in overleg met de aanvrager. Uiteraard realiseren wij ons dat foto’s niet altijd mogelijk zijn. Een schriftelijk verslag volstaat dan.

Privacy verklaring
O4all respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De website is beveiligd, kijkt u naar het slotje. 
Wij gebruiken uw gegevens om aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. O4all zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verschaffen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw wensen en/of georganiseerde bijeenkomsten. Na afloop van de wens worden de medische gegevens vernietigd.
Indien u vragen mocht hebben over de privacy verklaring van O4all, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oppepper4all.nl. Onze kantoormedewerkers helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Mochten wij u om de een of andere reden niet kunnen helpen, dan vindt u hieronder wat belangrijke webadressen waarvan wij hopen dat dit u verder helpt.

Samenwerkende organisaties

Ambulancewens, uitbehandelde zieke, niet mobiele mensen alle leeftijden
Dream4kids realiseren dromen van kinderen met tramatische ervaringen
Gaandeweg, een weekje vakantie voor kinderen met kanker
Hoogvliegers, vliegen met zieke of gehandicapte kinderen van 6 t/m 17 jr
Intermobiel ontmoetingsplaats/platform voor huisgebonden jongere zieken en gehandicapten
Kinderdroomwens, vervult wensen voor chronisch zieke kinderen (Zie ook Opkikker )
Kinderwens, ernstig zieke kinderen van 4 tot 20 jaar in Noordoost Nederland
Make a Wish, kinderen met een levensbedreigende ziekte, 3 t/m 17 jr
Samenwerkende wensambulances door heel Nederland vervult wensen voor terminale, niet
mobiele mensen van alle leeftijden
Shamajo, vervult wensen voor meervoudig gehandicapten van alle leeftijden
Stichting Vaarwens, verzorgt vaarwensen voor kinderen tot 18 jr.
Sailing kids: Biedt ernstig en/of chronisch zieke kinderen en jong
volwassenen met hun familieleden of vrienden een geheel verzorgde vakantie aan boord
van een zeilschip.
Stichting Present: slaat een brug tussen vrijwilligers en mensen die hulp
nodig hebben bijv. opknappen kamers, tuinen etc.
VillaPardoes, vakantieverblijf in de Efteling voor ernstig zieke kinderen 4 t/m 12 jr.
Volg de Wens, vervult wensen voor kinderen met een lichamelijk of geestelijke beperking
Wensenfonds- Lopen tegen Kanker, uitsluitend voor patienten met kanker omg. Bollenstreek

Lotgenotencontact

Bij de onderstaande patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen kunt u onder meer terecht voor lotgenotencontact, het delen van informatie met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld over omgaan met de gevolgen van een aandoening) en belangenbehartiging.

 

  • Wensen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, zullen niet in behandeling worden genomen noch worden teruggekoppeld. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan om bij twijfel vooraf een telefonisch check te doen en vooral de spelregels goed door te nemen.
     
  • Bel voor een eerste check vooraf gerust met onze informatielijn: 0294-777728 (werkdagen 11 tot 16:00 uur)

 

 

Gegevens aanvrager
Deze oppepper is bestemd voor

Staat u op Facebook, wilt u ons dan liken?

De met een * aangeven velden zijn verplichte velden.

Was alles naar wens?
Onze vrijwilligers vervullen het liefst nog meer wensen, doet u mee? 
Dat kan via een bedankkaartje/verslagje of plaatsing in de social media enz. 
Een bijdrage- naar vermogen- is ook erg welkom! Gebruik dan de IDEAL-button.
Namens het volgende wensgezin alvast enorm bedankt! Wensteam O4all.

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting