Kerstmarkt Campus013 levert € 300,00 op

Zoals elk jaar organiseert Campus013 kerst gerelateerde activiteiten met hieraan gekoppeld een goed doel. Vorig jaar werd op ons verzoek een kerstmarkt georganiseerd en omdat dit zo’n succes was, werden wij dit jaar door Jocelyn Janssen benaderd of we weer open stonden voor een kerstmarkt.

Natuurlijk stonden wij hiervoor open. De bedoeling was dat we namens Oppepper4all een presentatie zouden houden voor klas 1KG1 en 1KG2 die de kerstmarkt zouden organiseren, maar door ziekte en andere prioriteiten was dit niet meer mogelijk, dus de benodigde informatie werd deze keer online uitgewisseld.

Zowel de klassen als wij hielden ons vervolgens bezig om zoveel mogelijk leuke dingen in te zamelen, zodat we de bezoekers van Intratuin een mooie kerstkraam met mooie spullen aan konden bieden. En dat was meer dan gelukt, zodat Campus013 op woensdag 20 december met een mooie overvolle kraam op het terrein van Intratuin aanwezig was. Ter ondersteuning van de kerstkraam waren Martien en José van Oppepper4all aanwezig waardoor de leerlingen en collega’s met nog meer enthousiasme reclame maakten voor onze mooie stichting. Hierdoor werd er lekker veel verkocht wat resulteerde in een opbrengst van € 300,00 Hiervan kunnen wij weer een paar mooie oppeppers organiseren.

Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt super bedanken voor hun inzet, zowel voor als tijdens de kerstmarkt.

Namens Oppepper4all, Campus013 super bedankt!