Campus013 haalt € 360,= op voor het goede doel.

Net voor de kerstvakantie worden op Campus013 altijd kerst gerelateerde activiteiten georganiseerd met hieraan gekoppeld een goed doel.

De klassen 1KG1 en 1KG2 wilden een kerstmarkt organiseren en onze stichting werd als goed doel hieraan gekoppeld. In de laatste weken werd er druk geknutseld en op diverse plaatsen hingen mooie posters om de aandacht op deze kerstmarkt te vestigen. Op woensdag 21 december stond er een prachtige kraam op het terrein van Intratuin. Met veel enthousiasme werd door de leerlingen en collega’s reclame gemaakt en hierdoor werd er veel verkocht.

Klas 2G1 organiseerde een flessenactie waarin wij ook het goede doel mochten zijn.

De totale opbrengst van deze activiteiten bedroeg € 360,= Hiervan kunnen wij weer een paar mooie oppeppers organiseren.

Het is fijn dat we door de inzet van deze klassen weer wat extra bekendheid krijgen.

Namens oppepper4all, Campus013 super bedankt!